Egyetemi beszédek, 1879-1880. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. VNIVERSITATIS VNG, BVMPESTINENSIS. ANNI MDCCCLXXVIII—LXXIX. — PASOIOVI.VS I. »3s>------ ------------­I.—II. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXVIII-LXXIX. TANÉVI RECTORA ÉS TAMÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR SEPTEMBER 1. TARTATTAK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. Ai'gáö' jSuDAPEST, NYOMATOTT A KIK. MAGY. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1 87 8.

Next

/
Thumbnails
Contents