Egyetemi beszédek, 1881-1882. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Berger János rektor leköszönő beszéde

ACTA REG. SCIENT, UNIVERSITATIS UNG, BUDAPESTINENSIS. ANNI MDCCCLXXX—LXXXI. •°®­------- —PASOICPLUS I. -9®---------------------------------------@9­BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY, TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXX.—LXXXI. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR SEPTEMBER f. TARTATTAK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. P UDAPESTEN, NYOMATOTT A MAGIT. KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1 8 8 0.

Next

/
Thumbnails
Contents