Egyetemi beszédek, 1883-1884. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS. A NN r M DCGCLXX XIII - LXXXIY. <>®> - 4£o- FASCIOI I,I S I. ------@o­I.—II. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXXIII.—LXXXIV. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BKIK TATÁSA KOR SZEPTEMBER 1. TARTATTAK. HI. TANÉY-MEGNYITC) BESZ É D. JS U DA PEST E N , NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI KOYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents