Egyetemi beszédek, 1887-1888. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS. ANNI MDCCCLXXXVI I —LXXXVUI. PASOICIIM'S I. --------------------------------------<$o I,—TI. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXXVII.—LXXXVIII. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR . SZEPTEMBER 1. TARTATTAK. PANEV-MEGNYITO BESZED. Budapesten, NYOMATOTT A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1887.

Next

/
Thumbnails
Contents