Egyetemi beszédek, 1888-1889. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSiS. °® ANSI MDCOCLXXXVln—LXXXIX. —•—FASCICULUS I. ->3°>-----­I,—II. BESZÉDEK MELYEK /V BUDAPESTI KIRÁLYI TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXXVIII—LXXXIX. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR SZKPTEMBBR 16. TARTATTAK. ;.V'V -Á'..., •„ áV;v'’táe-á' III. T A IN E V-M E G N Y I TO BESZED. o- -----------—----­BUDAPESTEN, NYOMATOTT A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1 S S B.

Next

/
Thumbnails
Contents