Egyetemi beszédek, 1892-1893. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

—————-----------------^—— — ■ ■ ­A. C T REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS.-"yÇjï' ANNI MDCCCXCII—XCI1I. FASCICULUS I. -o&--------------------------------------­I.—II. BESZÉDEK MELYEK A BUDAPESTI KIRÁLYI TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCXCI—XCII. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR SZEPTEMBER 15. TARTATTAK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. * í A * . v;> rpw'ú "K (-----------------------£ -H­BUDAPESTEN, NYOMATOTT A MAGYAR KIK. EGYETEMI "KÖNYVNYOMDÁBAN. 1 S 9 2.

Next

/
Thumbnails
Contents