Egyetemi beszédek, 1900-1901. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

i^CTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUD APS STIITENSIS. ANNI MDCCCC—MD COCCI.-----*;-----------------------------------X9 FASCICULUS I OX-------­I—II. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCC-MDCCCCI. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1900. SZEPTEMBER 16-ÁN TARTATTAK. m. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. BUDAPEST, NYOMATOTT A MAGYAR KIR. TUD,-EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN 1900. . * írvr.víAKA * ' t* vi . V 'v

Next

/
Thumbnails
Contents