Egyetemi beszédek, 1901-1902. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG, SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPE STINEETSIS. ANNI MDCCCCI—MDCCCCII.------------------------------------------XS FASCICULUS I. QX'-----------------------------------------­I—II. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIÉ. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCCI—MDCCCCII. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1901. SZEPTEMBER 15-ÉN TARTATTAK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. Jbtjk L';iU * "V . « LFV IAEA .*} BUDAPEST, NYOMATOTT A MAGYAR KIR. TUD.-EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents