Egyetemi beszédek, 1902-1903. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG, SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUD APE STITTEHBIS. ANNI MDCCCCII—MDCCCCm. ©-----------------------------------------l/i3 FASCICULUS L QX-------------------------------------------­i—n. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCCII— MDCCCCIII. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1902. SZEPTEMBER 14-ÉN TARTATTAK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. BUDAPEST, NYOMATOTT A MAGYAB Kill. TUD.-EGYETKMI KÖNYVNYOMDÁBAN 1902.

Next

/
Thumbnails
Contents