Egyetemi beszédek, 1903-1904. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUD APE STINENSIS. ANNI MDCCCCIII—MDCCCCIY.-----------------------------------FASCICULUS L GX-------------------------------------------­BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNYEGYETEM MDCCCCin—MDCCCCIV. TANÉYI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1903. SZEPTEMBER 15-ÉN TARTATTAK. TANÉVMEGNYITÓ BESZÉD. BUDAPEST, M. K1R. TUDOMÁNY-EGYETEMI NYOMDA. 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents