Egyetemi beszédek, 1904-1905. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BTJD APE STIN ENSIS. ANNI MDCCCCIY—MDCCCCY.-----------------------------------------1H£> FASCICULUS L QX-------------------------------------------® I—n. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNYEGYETEM MDCCCCIV—MDCCCCV. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1904. SZEPTEMBER 15-ÉN TARTATTAK. III. TANÉVMEGNYITÓ BESZED. MAGVAR KIK. ÁLLAM TULAJDONA. — MINDENNEMŰ UTÁNNYOMÁS TILOS. BUDAPEST, M. K1R. TUDOMÁNY-EGYETEMI NYOMDA. 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents