Egyetemi beszédek, 1905-1906. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUD APE STINEBTSIS. ANNI MDCCCCY—MDCCCCVI. ®--------------------------— —1K9 FASCICULUS I. GST----------------------------------■—® I—II. BESZÉDEK, MELYEK Á BUDAPESTI KIK. MAGY. TUDOMÁNYEGYETEM MDCCCCV — MDCCCGVI. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1905. SZEPTEMBER 15-én TARTATTAK. TANÉVMEGNYITÓ BESZÉD. A MAGVAR KIR. ÁLLAM TULAJDONA. — MINDENNEMŰ UTÁNNYOMÁS TILOS. BUDAPEST, M. KIK. TUDOMÁNY-EGYETEMI NYOMDA. 1905.

Next

/
Thumbnails
Contents