Egyetemi beszédek, 1913-1914. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BTJDAPE STINENSIS. ANNI MDCCCCXII—MDCCCCXIII. @--------------------------------------1K9 FASCICULUS L (2JC---------------------------------------® I. BESZÉD, MELT A BUDAPESTI KIR. MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MDCCCCXin—MDCCCCXIV. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUSA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1913 SZEPTEMBER 20-án TARTATOTT. II. AZ EGYETEM MDCCCCXII—MDCCCCXIII. :: TANÉVI TÖRTÉNETE. :: III. SZÉKFOGLALÓ BESZÉD. IV. TANÉVMEGNYITÓ BESZÉD. A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TULAJDONA. BUDAPEST, M. K1R. TUDOMÁNYEGYETEMI NYOMDA. 1914.

Next

/
Thumbnails
Contents