Egyetemi beszédek, 1915-1916. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Lenhossék Mihály rektor leköszönő beszéde

I. BESZÉD, MELLYEL Dr. LENHOSSÉK MIHÁLY M. KIR. UDV. TANÁCSOS, ORVOSDOKTOR, AZ ANATÓMIA NY. R. TANÁRA, AZ I. SZ. ANATÓMIAI ÉS AZ EMBERTANI INTÉZET IGAZGATÓJA, A M. TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA, A WÜRZBURGI EGYETEM VOLT MAGÁNTANÁRA, A BASELI ÉS TÜEINGENI EGYE­TEMEK VOLT RENDKÍVÜLI TANÁRA, A STOCKHOLMI ORVOSEGYLET S A WÜRZBURGI PHYSIKALISCH-MEDICINISCHE GESELLSCHAFT KÜLTAGJA, A HALLEI ACADEMIA CAES. LEOPOLDINO-CAROLINA RENDES TAGJA, AZ ORVOSTUDOMÁNYI KAR VOLT DÉKÁNJA ÉS PRODÉKÁNJA, A BUDAPESTI KIR. MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM 1913—U, TANÉVI RECTOR MAGNIFICUSA RECTORI MÉLTÓSÁGÁRÓL BESZÁMOLT 1915. ÉVI SZEPTEMBER HÓ 27-én. 1*

Next

/
Thumbnails
Contents