Egyetemi beszédek, 1917-1920. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Mihályfi Ákos rektor leköszönő beszéde

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPE STINENSIS. ANNI MDCCCCXYII — MDCCCCXVIII. ------------------------'X9 FASCICULUS I. OX­-------------------------.9 I. Dr. MIHÁLYFI ÁKOS, 1917—18. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS :: JELENTÉSE. :: ii. Dr. GROSSCHMID BÉNI, 1917—18. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS SZÉKFOGLALÓJA. in. Dr. SZENTMIKLÓSI MÁRTON, A JOG- ÉS ÁLLAMTUD. KAR 1917-18. TAN ÉVI DÉKÁNJÁNAK TANÉVMEGNYITÓJA. A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TULAJDONA. BUDAPEST, KIR. TUDOMÁNYEGYETEMI NYOMDA. 1918.

Next

/
Thumbnails
Contents