Egyetemi beszédek, 1945-1946. tanév, Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem

I A BUDAPESTI KIR. MAGY. PÁZMÁNY PÉTER-TÜDOMÁNYEGYETEM TANÁCSÁNAK 1945. SZEPTEMBER 30-1 BEIKTATÓ ÉS TANÉVET MEGNYITÓ ÜNNEPÉLYES NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MONDOTT BESZÉDEK I. FRIGYESI JÓZSEF DR. 1944—45. TANÉV II. FÉLÉVI RECTOR MAGNIFICUS BESZÁMOLÓ BESZÉDE it. MOÓR GYULA DR. 1945—46. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUS SZÉKFOGLALÓ BESZÉDE: A FASIZMUS ÉS A NEMZETISZOCIALIZMUS BÍRÁLATA III. SZANDTNER PÁL DR. 1945—46. TANÉVI JOG- ÉS ÁLLAM- TUDOMÁNYKÁRI DÉKÁN TANÉVET MEGNYITÓ BESZÉDE BUDAPEST EGYETEMI NYOMDA 19 4 5 & LEVÓJÁftA

Next

/
Thumbnails
Contents