A Királyi Magyar Tudományegyetem tanrendje, 1866-1867. tanév, 1. félév

Az egyetemi isteni tisztelet minden vasár- és ünnepnap 10 órakor tartatik meg a m. kir. egyetem templomában. J e g y y e t e k. * Ingyenes előadások, melyekért tanpénz nem fizettetik. Előadások, melyekért a rendeseknél magasabb tandíjak fizettetnek, f Előadások, melyekre nézve a tanpénzmentesség nem alkalmazható.

Next

/
Thumbnails
Contents