A Királyi Magyar Tudományegyetem tanrendje, 1872-1873. tanév, 1. félév

A MAGYAR KIRÁLYI m DOMÁNY-EGYETEM TANREND AZ MDCCCLXXIT—III TANEY TÉLI SZAKÁRA s az 1873-ra kitűzött JUTALOMTÉTELEK. ptJDÁN, NYOMATOTT A MAGY'AR KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1 8 72.

Next

/
Thumbnails
Contents