Hoffmann Pál: A romai jog történelme és institutiói (Pest, 1871)

A RÓMAI JOG TÖRTÉNELME ÉS INSTITUTI ÓI. HOFFMANN PÁL, JOGTUDOR, HIT. ÜGYVÉD, MAGYAR TUDOM. AKADÉMIAI I,EV. TAG S A MAGYAR KIR. TUDOMÁNY. EGYETEMBEN A RÓMAI JOG NYILV. REND. TANÁRA ÁLTAL. ELSŐ KÖTET. KÜLSZERŰ JOGTÖRTÉNELEM ÉS PERJOG. PEST. Kiadja Heckenast Gusztáv. 1 8 <7 1.

Next

/
Thumbnails
Contents