Konek Sándor: Egyházjogtan kézikönyve. Különös tekintettel a magyar állam egyházi viszonyaira (Budapest, 1900)

EGYHÁZ JOGTAN KÉZIKÖNYVE. KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR ÁLLAM EGYHÁZI VISZONYAIRA IBTA Ds KŐNEK SÁNDOR VOLT EGYETEMI JOGTANÁR, KIR. TANÁCSOS. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI RENDES TAG. JAVÍTOTTA És a VIII. KIADÁST SAJTÓ ALÁ RENDEZTE ANTAL GYULA A BUDAPESTI TUDOMÁNY-EGYETEMEN AZ EGYHÁZJOG NYILV. RENDES ÉS AZ AUSZTRIAI MAGÁNJOG JOGOSÍTOTT TANÁRA. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁR SÜL AT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents