Herczegh Mihály: Magyar csődtörvény (Budapest, 1894)

33/ 7ß* 3j. MAGYAR CSŐDTÖRVÉNY 1881: XVII. TÖRVÉNYCZIKK. AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGTUDOMÁNY IGÉNYEIRE VALÓ TEKINTETTEL IRTA D£ HERCZEGH MIHÁLY KÖZ- ÉS VÁLTÓ-ÜGYVÉD, A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEMEN NY. RENDES JOGTANÁR, A JOGTUDOMÁNYI ÁLLAMVIZSGA, A KÉT ALAPVIZSGA ÉS AZ ÜGYVÉDI VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJA. MÁSODIK BŐVÍTETT KIADÁS. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA.

Next

/
Thumbnails
Contents