Káplány Géza: Telekkönyv, birtokrendezés, telekkönyvi átalakítás, betétszerkesztés I. (Szeged, 1894)

TELEKKÖNYV, BIRTOKRENDEZÉS, TELEKKÖNYVI ÁTALAKÍTÁS, BETÉTSZERKESZTÉS. IRTA KÁPLÁNY GÉZA KÖZ- ÉS VÁLTÓ-ÜGYVÉD, SZEGEDI KIR. ÍTÉLŐTÁBLÁI BÍRÓ, A DUGONICS-TARSASAG IGAZGATÓ-TANÁCSOSA. ELSŐ KÖTET. MÁSODIK JAVÍTOTT KIADÁS. Az összes kelyszinelósi szabályokon, a két telekkönyvi rendtartáson ős az ezekre vonatkozó rendelotekon, utasításokon és egész a legújabb időig terjedő felsőbírósági döntvényeken, határozatokon és megállapodásokon kívül a vasutak és csatornák központi telekkönyvezésére, a kisajátításra, a határőrvidéki házközösségre, a magyar földhitelintézetre, az osztrák-magyar bankra, a kisbirtokosok orsz. földhitelintézetére, a vizszabályozási és talajjavítási kölcsönökre vonatkozó törvényekkel és rendeletek­kel, valamint a végrehajtási eljárásról szóló törvénynyel és az erre vonatkozó s egész a legújabb időig terjedő felsőbírósági döntvényekkel, határozatokkal és meg­állapodásokkal s a bírósági végrehajtókra vonatkozó törvényekkel és rendelőtökkel. SZEGED. ENDRÉNYI LAJOS KÖNYVNYOMDÁJA. 1894. Ára ö frt (10 korona). TELEKKÖNYV.

Next

/
Thumbnails
Contents