Heller Erik: A magyar büntetőjog általános tanai (Budapest, 1945)

( A MAGYAR BÜNTETŐJOG ÁLTALÁNOS TANAI (Rövidített tankönyv) MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS IRTA: HELLER ERIK EGYETEMI TANÁR BUDAPEST, 194 5. GRILL KÁROLY KöNYVK1ADÓVÁLLALATA IV., VÁCI-UTCA 78-80

Next

/
Thumbnails
Contents