Major Máté (szerk.): ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY - A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 05. KÖTET (1974)

1973 / 1-2. szám

TARTALOM DB. ZÁDOR ANNA: AZ angolkert Magyarországon 3 BOBSOS LÁSZLÓ: A régi budai Országháza 55 DB. CS. TOMPOS ERZSÉBET: A hatkaréjú, hármas lánc-csillag politikai tartalma a keleti kereszténység és az iszlám építészetében 95 DE. HAJNÓCZI GYULA: Pannóniai amphiteatrumok 127 DB. PÓCZY KLÁBA: Városépítés Pannóniában 151 DB. BONTA JÁNOS: Az építészeti környezet esztétikuma 167 DK. FABAGÓ KÁLMÁN—DB. MAJOR JENŐ: A magyar iparfejlődés területi-települési vonatkozásai a második világháborúig 183 Szemle DE. KECSŐ ISTVÁN: A hiányjelenségek szerepe és vizsgálata a városépítésben 219 De. ROMÁN ANDBÁS: A városképek védelmével kapcsolatos helyzetfelmérés 233 DB. GBANASZTÓI PÁL: A magasházak jelentőségéről korunk városépítészetében 249 Könyvszemle 257 A kiadásért fele) az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki szerkesztő: Sós Attila A kézirat nyomdába érkezett: 1972. VII. 18. — Terjedelem: 12.95 (A/5) ív 74.75089 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György

Next

/
Thumbnails
Contents