Major Máté (szerk.): ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY - A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 18. KÖTET (1986)

1986 / 1-2. szám

ÉPÍTÉS­ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DU. KALISZKY SÁNDOR, DR. MAJOR MATE , DR. PERÉNYI IMRE TECHNIKAI SZERKESZTŐK: HORVÁTHNÉ DR. SIPOS EDIT ÉS DR. VÁMOSSY FERENC 1521 BUDAPEST, MŰEGYETEM RAKPART 3. BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM К. II. 60 (ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI INTÉZET) A kiadvány előfizethető vagy példányonként megvásárolható: az AKADÉMIAI KIADÓnál, 1363 Budapest, Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215-11 488. Akadémiai Kiadó STÚDIUM Könyvesboltjában (1052 Budapest, V. Gerlóczy u. 7. Telefon: 188-633) Előfizetési díj egy évre: 180 Ft. Külföldön terjeszti a KULTÚRA KÜLKERESKEDELMI VÁLLALAT 1389 Budapest, Fő utca 32. Telefon: 429-760 Pénzforgalmi jelzőszám: 218 — 10 990.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents