Szabó János (szerk.): ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY - A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22. KÖTET (1991)

1991 / 1-2. szám

ÉPÍTÉS­ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. KALISZKY SÁNDOR, DR. PERÉNYI IMRE, DR. SZABÓ JÁNOS, DR. VÁMOSSY FERENC TECHNIKAI SZERKESZTŐK: HORVÁTHNÉ DR. SIPOS EDIT ÉS DR. VÁMOSSY FERENC 1521 BUDAPEST. MŰEGYETEM RAKPART 3. BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM К. II. 60. (ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI INTÉZET) A kiadvány -példányonként megvásárolható: Az Akadémiai Kiadó Stúdium (1368 Budapest, Váci utca 22., tel.: 118-5881) és Magiszter (1052 Budapest, Városház utca 1., tel.: 138-2440) könyvesbolt­jai ban. Előfizetési díj egy évre: 408,— Ft Külföldön terjeszti a KULTURA KÜLKERESKEDELMI VÁLLALAT 1389 Budapest, Fő utca 32. Telefon: 142-9760 Pénzforgalmi jelzőszám: 218 — 10 990.

Next

/
Thumbnails
Contents