Finály Henrik: Adalékok a magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. II. kötet 4. szám, 1870)

ADALÉKOK A MAGYAR RÖKÖNÉRTELMÜ SZÖK ÉRTELMEZÉSÉHEZ. FINÁLY HENRIK, LEY. TAGTÓL. (OLYAST, A M. T. AKADÉMIA 1870. NOV. 14. TARTOTT ÜLÉSÉN.) PEST, EGGENBERGER FERDINÁND M. AKAD. KÖNYVÁRUSNÁL. (HOFFMANN ÉS MOLNÁR.) 1870.

Next

/
Thumbnails
Contents