Toldy Ferencz: Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. II. kötet 7. szám, 1871)

ÜJABB ADALÉKOK A RÉGIBB MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETHEZ. A M. TUD. AKADÉMIA ELÉBE TERJESZTETTE TOLDY FEFtENCZ, M. AKAD. R. TAG. PEST, EG GEN BERGER FERDINÁND M. AKAD. KÖNYVKERESKEDÉSE. (HOFF HARK ÍS MOLNÁR.) 1871.

Next

/
Thumbnails
Contents