Szénássy Sándor: A latin nyelv és dialektusai. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. II. kötet 10. szám, 1872)

A LATIN NYELY ÉS DIALEKTUSAI. SZÉKFOGLALÓ SZÉNÁSSY SÁNDOR LEV. TAGTÓL. PEST. EGGENBERGER-FÉLE AKAD. KÖNYVKERESKEDÉS (Hoffiiianu és Molnár.) 1 8 7 2.

Next

/
Thumbnails
Contents