Szvorényi József: Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. II. kötet 12. szám, 1872)

EMLÉKBESZÉD ÁRVA Y GERGELY MAGY. АК А Г>. TAG FELETT. SZYORÉNYT JÓZSEF. LEV. TAGTÓL. PEST, 1 87 2. EGGENBERGER-FÉLE AKAD. KÖNYVKERESKEDÉS. ( HOFFMANN és molnák.)

Next

/
Thumbnails
Contents