Szabó Imre: Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. III. kötet 3. szám, 1872)

É R T E K E Z É S E K A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ L OSZTÁLY RENDELETÉBŐL. SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZ«ÁI.YTITKÁH. III. KÖTET. — ÍM. SZÁM. 1872. ' EMLÉKBESZÉD BITNÍCZ LAJOS TISZT. TAG FELETT. SZABÓ I M Ii E • 'r. TAOTÓt.. Ára 12 kr PESTEN. EGG EN B ERG ER-FIÍ LE AKAD. KÖNYVKKKESK ÉDES. (Hoffmann és Molnár.) 18 7 2. /

Next

/
Thumbnails
Contents