Finály Henrik: Emlékbeszéd Engel József felett. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. III. kötet 5. szám, 1873)

r fí • : • ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MA«YAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL GYULAI PÁL, OSZTÁLYTITKÁR. ül. KÖTET. V. HZ ÁM. 1873. EMLÉKBESZÉD ENGEL JÓZSEF L. TAG FELETT. FINÁLY HENRIK, I.EV. TAGTÓL. / —J3 Ar» 12 kr jjj­PESTEN EGGENBERGER FÉLE AKAD. KÖNYVKERESKEDÉS. (Holtmann és Molnár.) 1873. L > / r

Next

/
Thumbnails
Contents