Bartal Antal: A classica philologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak művelése hazánkban. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. IV. kötet 3. szám, 1874)

É R T E KEZESE IC A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÚMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL 8ZERKKSZTI GYULAI PÁ L, OSZTÁLY'TITKÁR. IV. KÖTET. III. SZÁM. 1874. A CLASSIC! PHILOLOGIÁNAK ÉS AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ ÁRJA NYELVTUDOMÁNYNAK ÍVELÉSE HAZÁNKBAN. SZÉKFOGLALÓ, ft - • BARTAL ANTAL, L. TAGTÓL. qr ­"ÁL A™ BO i".„(j~ BUDAPEST, 18 74. EGGENBERGEB FERDINÁND M. AKAD. KÖNYVÁRUSNÁL. (IIOFKMANN Í'.S MOLNÁR.)

Next

/
Thumbnails
Contents