Szász Károly: Emlékbeszéd Jakab István fölött. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. VI. kötet 5. szám, 1877)

É RT EKEZESEK A NYELV- ÉS SZÉF TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL KIADJA A MAÜYAK TUDOMÁNYOS ARADKMIA. A I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL szEUKuazTi GYULAI PÁL OSZTÁl.YTlTKÁll. VI. KÖTET. V. SZÁM. 1876. EMLÉKBE SZED JAKAB i STVÁ N L. T. FÖLÖTT. SZÁSZ KÁROLY K. TAGTÓL. Árt 10 kr. BUDAPEST, 1877. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIAD HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents