Szilágyi István - Vaszary Kolos - Révész Imre: Adalékok a m. Tud. Akadémia megalapítása történetéhez. Adalékok a m. Tud. Akadémia megalapítása történetéhez. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. VI. kötet 6. szám, 1877)

. ÉRTEK EZÉSÉ K A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA, A MAOVAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTÁI.YTITKÁR. VI. KÖTET. VI. SZÁM. 1876. EM LEKBE SZED MÁTÉAY GÁBOR E. TAG FELETT. BARTALUS ISTVÁN L. TAGTÓL. —i Ára 10 kr. BUDAPEST, 1877. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIÁD-HIVATALA. (Az Akadémia épUleiében.)

Next

/
Thumbnails
Contents