Barna Ferdinánd: Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. VII. kötet 1. szám, 1877)

. ' É R T EKEZ'ÉSEK A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL 8ZKRK12SZTI i GYULAI PÁL OSZTÍLYTITKÁ.R. VII. KÖTET. I. SZÁM. 1877. EGY SZAVAZAT NYELVÚJÍTÁS ÜGYÉBEN., » •vvi-'i i BARNA FERDINÁND L. TAGTÓL. , —§ Ára 60 kr. .<", f'; , . ' .. ~ / • •" • • •.... • •• - .." - V .. 4 •: /. • • •• !>..•( y : r >* . ig: . 1 ; [^rt'Mky* I • BUDAPEST, 1877. . y X A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents