Budenz József: Podhorsky Lajos magyar-sinai nyelvhasonlítása. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. VII. kötet 2. szám, 1877)

PODHORSZKY LAJOS MAG YA R-SI NA Г * N Y E L V H AS ON LIT Á S A. BUDENZ JÓZSEF Iî. TAGTÓL. BUDAPEST, 1877. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében )

Next

/
Thumbnails
Contents