Szász Károly: Emlékbeszéd Pázmándi Horváth Endre fölött (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. VIII. kötet 5. szám, 1879)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGVAIÍ TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ L OSZTÁLY KENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULÁT PÁ íj OSZTÁLY-TITKÁR. Vili. KÖTET. V. SZÁM. 1879. EMLÉKBESZÉD PÁZMÁNDI HORVÁT ENDRE 1839-ben KLHÚNYT R. T. FÖLÖTT. A SZÜLETÉSE SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN, PÁZMÁNDON RENDEZETT ÜNNEPÉLYEN, AZ AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL TARTOTTA SZÁSZ KÁROLY R. TAG. -<; Ára 10 kr. BUDAPEST, 1879. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents