Simonyi Zsigmond: A jelentéstan alapvonalai. Az alakokban kifejezett jelentések. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. X. kötet 1. szám, 1881)

ÉRTEKEZÉSEK A NY ELY- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖBÉBŐL. KIADJA A MAGVAK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTÁLYTITKÁR. X. KÖTET. I. SZÁM. 1881. A JELENTÉSTAN ALAPVONALAI. AZ ALAKOKBAN KIFEJEZETT JELENTÉSEK. (SZÉKFOGLALÓ.) SIMONYI ZSIGMOND L. TAGTÓL. BUDAPEST, 1881. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents