Hunfalvy Pál: A Magyar Tud. Akadémia és a szómi irodalmi társaság. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. X. kötet 3. szám, 1882)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY KENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTÁLY'TITIVÁR. X. KÖTET. III. SZÁM. 1882. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ES A SZÓMI IRODALMI TÁRSASÁG. IIUNFALVY PÁL H. TAGTÓL. Ára 20 kr. j|— BUDAPEST, 1882. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents