Ballagi Mór: Baronyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. X. kötet 5. szám, 1882)

É R T Е К Е Z É S Е К А N У ELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL • SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTÁLYTITKÁR. X. KÖTET. V. SZÁM. 1882. I'.AKONYÁI DECSI JÁNOS ÉS. IYÍS-VICZAY péter KÖZMONDÁSAI. BALLAGJ MÓR R. TAGTÓL. Ára 10 kr. BUDAPEST, 1882. a m. tud. akadémia könyvkiadó-hivatala. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents