Bogisich Mihály: Cantionale et passionale Hungaricum Societatis Jesu, residentia Turocensis. XVII. századbeli kath. ének-gyűjtmény. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. X. kötet 8. szám, 1882)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMANYOS AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁ L OSZTÁLYTITKÁR. X. KÖTET. VIII. SZAM. 1882. CANTIONALE ET PASSIONALE HUNGARUOTTM SOCIETATIS JESU, RES1DENTIA TUROCENSIS. XVII-ik SZÁZADBELI KATII. ÉNEKGYÜJTEMÉNY. BOGISICH MIHÁLY L. TAUTÚL. BUDAPEST, 1882. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents