Jakab Elek: Az erdélyi hírlapirodalom története 1848–ig (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. X. kötet 9. szám, 1882)

f — ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY BEND ELETÉBŐL GYULAI PÁL OSZTÁI.YTITKÁR. ' X. KÖTET. IX. 8ZÁM. 1882. AZ ERDÉLYI HÍRLAPIRODALOM TÖRTÉNETE 1848-ig. JAKAB ELEK L. TAGTÓL. / c—~>— s> BUDAPEST, 1882. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) 1 .. _ '-J

Next

/
Thumbnails
Contents