Bánóczi József: A magyar romanticismus. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. X. kötet 12. szám, 1882)

ÉRTEKEZÉSEK a nyelv- és szép tudományok köréből. kIADJA A mAGYAR tUDOMÁNYOS aKADÉMIA. az i. osztály kendeletéből SZERKESZTI gyulai pál OSZTÁI.YTITK ÁR. X. KÖTET. XXI. SZÁM. 1882. a SZÉKFOGLALÓ bánóozi józsef. L. TAGTUI.. -^írAlOkr. ^­BUDAPEST, 1882. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents