Bartalus István: Ujabb adalékok a magyar zene történelméhez (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. X. kötet 13. szám, )

/ \ 1 ERTEKEZESEK A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL GYULAl'PÁL OSZTÁI.YTJTKÁR. X. KÖTET, FÖ SZÁM. 1882. UJABB ADALÉKOK A MAGYAE ZENE TÖRTÉNÉL MÉHE Z. BARTALUSISTVÁN L. TAGTÓL. o) ; Ars 40 kr. g­BUDAPEST, 1882. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATAI.A. (Az Akadémia épületében.) V > V , /

Next

/
Thumbnails
Contents