Télfy Iván: Középkori görög verses regények. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XI. kötet 3. szám, 1883)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÍNVOS AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTÁLYTITKÁR. XI. KÖTET. III. SZÁM. 1888. KÖZÉPKORI D R TÉL FY IVÁN L. TAGTÓL. BUDAPEST, 1883. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents