Majláth Béla: Telegdy Miklós mester magyar katechismusa 1562. évből. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XI. kötet 7. szám, 1883)

ÉH T EKEZÉS E K A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAH TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ I. O S Z T Á L Y RENDELE T É 15 Ö L SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTÁLYT^TKÁR. XI KÖTET. VII. SZÁM. 1883. TELEGDI MIKLÓS MESTER MAGYAR KATECHISMUSA • s Í5G2-IK ÉVBŐL. MAJLÁTH BÉLA L. TAGTÓL. Ára 10 nr. g­BUDAPEST, 1884. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épllletében.)

Next

/
Thumbnails
Contents