Kis Ignácz dr: Káldi György nyelve. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XI. kötet 8. szám, 1884)

c I — í; R T E KEZ É S E K A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAOYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A Z I. OS Z T ÁL Y R EN D E L E T É B Ő L SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTÁI.YTITKÁR. XX. KÖTET. VIII. SZÁM. 1888.. • X K ÁL 1)1 G Y() 11( 1Y NYELV E. D B KIS ÍGXÁGZTÓL. • —1 Ár» 50 kr. . i BUDAPEST, 1884. A M. TUD, AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) J

Next

/
Thumbnails
Contents