Ballagi Mór: A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a nyelvőr. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XI. kötet 11. szám, 1884)

ÉRTEKEZESEK A NY ELY- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A Z I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTAT. YTITKÁR. XI. KÖTET. XI. SZÁM. 1883. rr / V NYELVFEJLODKS r TOUTENELMI FOLYTONOSSÁGA ÉS A NYELVŐR. BALLAG! MOR R. TAÖTOI-. c; —:— (P £ Ära 20 *r. BUDAPEST, 1884. A. M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents