Kunos Ignácz dr - Munkácsi Bernát dr: A belviszony-ragok használata a magyarban. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XII. kötet 4. szám, 1885)

ÉKTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTÁLYTITKÁR. xn. KÖTET. IV. SZÁM. 1884. A B ELVISZONYRAGOK HASZNÁLATA A MAGYARBAN. D r KÚNOS IGNÁCZ És D r MUNKÁCSI BERNÁTTÓL -f Ára soar. » BUDAPEST, 1884. A M. TDD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-IIIVATADA. AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.

Next

/
Thumbnails
Contents